OM

Fra asken af SLEEP skabte Matt Pike High On Fire, mens Al Cisneros og Chris Hakius dannede OM.

Begge blev store spillere på undergrundscenen, men i hver deres ende af spektret. Hvor High On Fire red ind i kampen med frådende heavy-attitude, drog OM ud på en spirituel pilgrimsrejse i rifførkener og groove-templer. Siden er meget sket, blandt andet er SLEEP tilbage fra deres hi, og Chris Hakius er ikke længere med i OM. Det er Al Cisneros til gengæld, og det samme gælder Emil Amos og Robert Lowe.

Som trio udforsker OM de samme temaer og emner, som har været grundlaget i deres musik fra starten af: åndelighed, tyngde, repetition.

OM har ikke udgivet et studie-album siden “Advaitic Songs” i 2012, men deres turné-plan er pakket i 2019, så mon ikke Al og hans kumpaner har nye jams med i sækken, når de kalder til rituelt stormøde i Pumpehuset den 31/7.