Information angående koncerter i Pumpehuset og COVID-19

Onsdag den 24. februar 2021.

Myndighederne har fra onsdag den 24. februar forlænget nedlukning af landet frem til og med den 5. april 2021. Det indebærer alle Pumpehusets aktiviteter i førnævnte periode. Har du købt billet til en af de berørte koncerter, modtager du direkte besked fra billetudbyderen om nye dato for koncerten eller aflysning. Hav venligst tålmodighed, da der kan gå lidt tid, før du modtager besked, hvis du har billet til en af de berørte koncerter.

Desuden er alle medarbejdere hjemsendt, hvorfor du må forvente lang svartid, hvis du kontakter os i nedlukningsperioden.

FOR ENGLISH SEE FURTHER BELOW

En koncert, jeg har købt billet til, er blevet aflyst. Hvordan får jeg refunderet mit billetkøb?

Hvis din koncert er blevet aflyst og billetterne skal refunderes, bliver dit billetkøb automatisk refunderet af den billetudbyder, du har købt billetten hos. Der er i disse dage ekstra travlt hos billetudbyderne, så forvent lang svartid. Kontakt altid billetudbyderen, hvis du har spørgsmål til din refundering.

En koncert, jeg har købt billet til, er blevet rykket til en ny dato. Modtager jeg en ny billet?

Nej, bare gem din nuværende billet. Den gælder til den nye koncertdato.

En koncert, jeg har købt billet til, er blevet rykket til en ny dato. Jeg vil gerne have refunderet mit køb. Hvordan får jeg det?

For at få refunderet dit billetkøb, skal du kontakte billetudbyderen direkte. Forvent lang svartid, da der er mange arrangementer i hele verden der er berørt af krisen.

Aflyses flere af de kommende koncerter?

Vi følger myndighedernes udmeldinger og har du købt billet til en fremtidig koncert, modtager du besked direkte fra billetudbyderen, hvis en aflysning bliver aktuel. Er koncerten ikke aflyst, vil den i udgangspunktet blive afholdt. Hold dig opdateret på vores hjemmeside hvor vi løbende opdaterer programmet.

Skal man bære mundbind i Pumpehuset?

Ja. Når du ikke sidder ned, skal du bære mundbind i Pumpehuset. Det betyder, at du skal have mundbind eller visir på, når du ankommer, finder et sted at sidde, går i baren eller på toilettet.

Jeg vil gerne leje Pumpehuset, når I åbner igen eller forhøre mig om en booking. Kan jeg så kontakte jer?

Ja, det kan du tro. Bookingforespørgsler besvarer vi fortsat, og du kan kontakte os på booking@pumpehuset.dk

ENGLISH

24 February, 2021

The Danish authorities have issued a lock-down until the 5th of April 2021. The lock-down will include all concert activities which of course will affect concerts in Pumpehuset. If you have bought tickets for a concert held within the lock-down period, you will receive information directly from the ticket vendor with more information regarding the concert.

As all employees have been sent home during the lock-down, please be advised that it might take a while before your mail is answered if you contact us.

A concert I’ve bought a ticket for has been cancelled. How do I get a refund?

If your event has been cancelled and you are eligible for a refund, you will automatically be refunded by the ticket vendor, you’ve bought the ticket from. Currently the ticket vendors are extra busy, so expect longer reply times than usual.

A concert I’ve bought a ticket for has been moved to a new date. Will I receive a new ticket?

No, just save your current ticket. It’ll be valid for the new date. If you are in doubt, please contact the ticket vendor, you’ve bought it from.

A concert I’ve bought a ticket for has been moved to a new date. I would like to get a refund. How do I get that?

To inquire about a refund, you will have to contact the ticket vendor. Currently the ticket vendors are extra busy, so expect longer reply times than usual.

Will Pumpehuset be cancelling more future events?

We are monitoring the authorities’ announcements regarding this, and if you’ve bought a ticket for a future event, you will receive a message directly from the ticket vendor if a cancellation should happen. Please keep yourself up-to-date via our website where we’ll update our programme.

Are masks required in Pumpehuset?

Yes, you are required to wear a mask when not seated. This means that you have to wear a mask when arriving, finding a place to sit or going to the bar or toilet.

I would like to book Pumpehuset for an event in the future. How can I contact you?

We would still love to hear from you, if you'd like to book Pumpehuset for your future event. Please send your request to booking@pumpehuset.dk